Xuân Thu Tam Truyện

685.000

Trọn Bộ 5Quyển: Xuân Thu Tam Truyện – Khổng Tử

Dịch giả: Hoàng Khôi dịch.
Bộ sách gồm: 5 Quyển, tập 1+2+3+4+5
Kích thước: Khổ 16.5×24.5cm.
Trọng lượng: 2000g(2kg).
NXB: NXB Tổng Hợp TP.HCM

0832109895