Tứ Thư Tập Chú

350.000

TỨ THU TẬP CHÚ – Đại Học, Luận Ngữ, Trung Dung, Mạnh Tử.

Biên soạn: Chu Hy

Dịch giả: Nguyễn Đức Lân

Số trang: 1387trang

Kích thước: 14.5×20.5cm

Bìa cứng.

0832109895