Trừ Tà Và Siêu Độ

145.000

Sách về Phép trừ tà Bất Động Minh Vương và Phép siêu độ Địa Tạng,….Ấn chú, Mật chú,….

Số trang: 210 trang

Tác giả: Lý Cư Minh

Nội dung chính: Trừ tà, siêu độ, ấn chú, phép thuật, mật chú, tu luyện kết ấn,…

0832109895