Tôn Tử Binh Pháp

165.000

Sách: Tôn Tử Binh Pháp – Bộ Binh Thư Kinh Điển.

Soạn dịch: Thi Đạt Chí.
Nhà xuất bản: Việt Hoa Tùng Thư .
Năm xuất bản: 1955.
Số trang: 116trang.
Kích thước: 16x24cm.

0832109895