Toàn Bộ Những Phương Thuốc Bí Truyền Dân Gian Trung Hoa

500.000

Trọn Bộ 2quyển: Toàn Bộ Những Phương Thuốc Bí Truyền Dân Gian Trung Hoa.

Chủ biên: Ngô Tĩnh và Trần Vũ Phi.
Dịch và giới thiệu: Ông Văn Tùng.
Số trang: 2.501trang/ bộ 2quyển.
NXB Đà Nẵng 1999.
Kích thước: 14.5×20.5cm
Trọng lượng: 2kg.

còn 2 hàng

0388941920