Tìm Về Cội Nguồn Chữ Hán

300.000

Sách Nghiên Cứu Hán Văn – Tìm Về Cội Nguồn Chữ Hán.

  •  Tác giả: Lý Nhạc Nghị.
  •  Số trang: 1247 trang
  •  Biên soạn: Jim Waters
  •  Dịch giả: Nguyễn Văn Đổng
  •  Hiệu đính: GS. Trần Nghĩa – GS. Vương Lộc
  •  Kích thước: 14.5 x 20 cm
  •  Năm xuất bản: 1997
  •  Hình thức bìa: Bìa cứng
  •  Nhà xuất bản: Thế Giới.
  •  Phát hành: Thư Viện Huệ Quang

còn 2 hàng

0832109895