Tích Hợp Đa Văn Hóa Đông Tây Cho Một Chiến Lược Giáo Dục Tương Lai

365.000

Tích Hợp Đa Văn Hóa Đông Tây Cho Một Chiến Lược Giáo Dục Tương Lai

Tác giả: Nguyễn Hoàng Phương.

Số trang: 1183trang.

Kích thước: 16.5×24.5cm (khá to).

Trọng lượng: 1kg

0388941920