Thương Hàn Luận

199.000

Thương Hàn Luận – Trương Trọng Cảnh

Nguyên tác: Trương Trọng Cảnh

Dịch và chú: Trương Chứng

Số trang: 363trang

Nội dung chính: Sách có giá trị trong lĩnh vực Đông Y, cụ thế Luận giải về bệnh Thương hàn

0832109895