Thiên

185.000

Sách: Thiên – Trương Lập Văn – Phạm Trù Triết Học Trung Quốc

Chủ biên: Trương Lập Văn
Tác giả: Sầm Hiền An, Từ Tôn Minh, Hướng Thế Lăng, Trương Hoài Thừa.
Dịch: Nguyễn Duy Hình.
Số trang: 978trang.
Kích thước: 14.5×20.5cm
Bìa cứng.

0388941920