Thái Cực Quyền Toàn Tập

250.000

Thái Cực Quyền Toàn Tập – Nghiên cứu và Thực hành Thái Cực Quyền.

Biên soạn: Nguyễn Anh Vũ.
Hiệu đính: Võ sư Đỗ Đặng Phong.
Nhà xuất bản: Đồng  Nai
Năm xuất bản: 2000
Số trang: 792trang.
Kích thước: 14.5×20.5cm
Bìa cứng.

0832109895