Thái Công Binh Pháp

150.000

Sách Thái Công Binh Pháp – Khương Thái Công.

Năm xuất bản: 15/5/1967 (Sách Việt Nam xin phép được in lại Tác phẩm trên giấy ngả vàng và chất liệu mực tốt, bìa ruột được xử lý cẩn trọng nhất có thể, giữ được tính nguyên bản của Tác phẩm).

Kích thước: 16x24cm.

Trọng lượng: 400g

0388941920