Tâm Triết Học Phương Đông

185.000

Nghiên Cứu Triết Học Trung Quốc – Chữ ” Tâm”

Tác giả: Trương Lập Văn và các cộng sự

Số trang: 808trang

Bản dịch: NXb Khoa Học Xã Hội.

Kích thước: 14.5×20.5cm

Bìa cứng, giấy vàng.

0832109895