Sấm Trạng Trình

99.000

Giải Thích Sấm của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Biên soạn: Cư Sĩ Minh Điền

Năm Xuất bản: Sài Thành, Mùa đông, Mậu Tí 1948.

Số trang: 80trang.

Kích thước: 16x24cm

Sách được chúng tôi in Lại trên giấy vàng nhằm phục vụ bạn đọc!

0388941920