Sách Tôn Ngô Binh Pháp

160.000

Sách Tôn Ngô Binh Pháp – Binh pháp Tôn Tử và Ngô Tử

Phiên dịch và chú thích: Nguyễn Phước Hải, Mã Quân Hoa và Lê Xuân Mai.

Số trang: 205trang

Kích thước: 16x24cm

Định dang: Bản in lại theo bản Gốc 1968,….

 

0832109895