Sách Lục Thao

165.000

Sách Lục Thao -Khương Thái Công (Khương Tử Nha)

Trước tác: Khương Tử Nha

Soạn dịch: Nguyễn Mạnh Bảo.

Số trang: 219trang.

Định dạng: Bản in lại 1959.

0388941920