Sách Binh Thư Yếu Lược

95.000

Sách BINH THƯ YẾU LƯỢC – TRẦN HƯNG ĐẠO.

Trước tác: Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.
Dịch và chú: Lê Xuân Mai
Năm xuất bản: 1969.
Kích thước: 14x20cm
Phát hành: Huệ Quang.

Hết hàng

0388941920