Quần Thư Trị Yếu

320.000

Bộ sách: Quần Thư Trị Yếu – Nguyên Tắc Trị Quốc Trung Hoa Thời Xưa

Biên soạn: Ngụy Trưng, Chử Toại Lương, Ngu Thế Nam (thời nhà Đường).
Trọn bộ 2 quyển.
Số trang: ~700trang.
Kích thước: 16x24cm
Bìa cứng.

0832109895