Phép Luyện Công Của Lã Động Tân

165.000

Phép Luyện Công Của Lã Động Tân – Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ.

Long Môn Phái – Đan Pháp Quyết Yếu .

Tên gọi khác: Lã Tổ sư Tiên Thiên Hư vô Thái nhất Kim Hoa Tông chỉ.

Thiên Cổ Kỳ Thư – Đại pháp mật truyền suốt 2000 năm của Lã Tổ Công pháp thượng thừa của đạo gia .

Tác giả: Lã Đồng Tân (Lữ Ðồng Tân: Đời Đường)

Hiệu đính: Mẫn Nhất Đức.

Số trang: 133trang.

còn 9 hàng

0388941920