Nguyễn Du Đại Thi Hào Dân Tộc

165.000

Nguyễn Du Đại Thi Hào Dân Tộc – Triết lý Việt Nam về chữ “lòng”  và chữ “tơ”

Tác giả: Thi sĩ – Triết gia Phạm Công Thiện, viết năm 1996 bên Hoa kỳ

Số trang: 447 trang.

Kích thước: 14x20cm

Bản in Lại giấy vàng.

0832109895