Ngữ Văn Hán Nôm

(3 đánh giá của khách hàng)

1.200.000

Ngữ Văn Hán Nôm (Trọn bộ 4Tập).

Biên soạn:  Viện Nghiên Cứu Hán Nôm.

  • Tập 1 – Tứ Thư – dày 825trang.
  • Tập 2 – Ngũ Kinh – dày 995trang.
  • Tập 3 – Hán Văn Trung Quốc – dày 1.227trang
  • Tập 4 – Hán Văn Việt Nam – dày1.051 trang.

Kích thước: 17x25cm.
Trọng lượng: ~6kg.
Bìa cứng, giấy vàng.

0388941920