Nghiên Cứu Phân Tâm Học

110.000

Sách Nghiên cứu, Tìm hiểu,..về Phân Tâm Học.

Tác giả: Sigmund Freud.

Dịch giả: Vũ Đình Lưu

Số trang: 332 trang

Kích thước: 16x24cm

NXB: An Tiêm 1969 (Sách được chúng tôi in Lại theo nguyên bản Gốc, trên giấy vàng, với chất lượng tốt)

0832109895