Mưu Kế Chính Trị

165.000

Thủ Đoạn chính Trị – Sách về Thủ đoạn, Mưu kế, Chiến lược,…trong Chính Trị.

Tác giả: Vũ Tài Lục
Nxb: 1971.
Khổ:  16x24cm
Số trang: 249trang.
Sách Việt Nam xin phép in Lại trực tiếp từ Bản Gốc 1971, trên giấy vàng, nhằm phục vụ bạn đọc gần xa.

 

0832109895