Minh Tâm Bửu Giám

135.000

Sách Minh Tâm Bửu Giám (Ghi chép Lời Vàng Tiếng Ngọc của Cổ Nhân)

Phiên dịch: Trương Vĩnh Ký
Số trang: 300trang
Kích thước: 16x24cm
Trọng lượng: 450g
NXB: 1991 (Sách Việt Nam xin phép in lại cuốn sách từ bản Gốc 1991, trên giấy vàng, nhằm phục vụ bạn đọc gần xa)

0832109895