Mai Hoa Dịch Số

145.000

Sách Mai Hoa Dịch Số – Thiệu Khang Tiết.

Dịch giả: Nguyễn Văn Thủy (tự là Tuấn Châu)

Số trang: 200 trang.

Kích thước: 16x24cm

NXB: 1970 (Sách được chúng tôi in lại theo bản Gốc, trên giấy vàng, với chất lượng rất tốt, nhằm phục vụ bạn đọc)

0832109895