Lý – Triết Học Phương Đông

185.000

Lý – Triết Học Phương Đông

Chủ biên: Trương Lập Văn

Dịch: Tạ Phú Chinh và Nguyễn Văn Đức

NXB: Khoa Học Xã Hội

Số trang: 725trang.

Kích thước: 14.5×20.5cm

Bìa cứng, giấy vàng.

0832109895