Lục Nhâm Bát Sát Độn Thái Ất

135.000

Sách Lục Nhâm Bát Sát Độn Thái Ất, Phụ Sấm Trạng Trình.

Tác giả:  Thiên Phúc Nguyễn Phúc Ấm (1953).

Số trang: 76 trang

Kích thước: 16x24cm

Trọng lượng: 200g.

Định dạng: Bìa mềm, bản in lại theo nguyên bản Gốc 1953, nhằm cung cấp đến độc giả.

0388941920