Kinh Thư

295.000

Kinh Thư – Bộ Sách Kinh Điển Trong Ngũ Kinh

Dịch giả: Thẩm Quỳnh

số trang: 513trang

Kích thước: 16x14cm

Bìa cứng, giấy vàng.

0388941920