Kinh Thư

165.000

Kinh Thư – Khổng Tử.

Dịch và chú: Trần Lê Sáng và Phạm Kỳ Nam.
Sách gồm: Nguyên Hán Văn, Phiên Âm, Dịch Nghĩa.
Số trang: 398trang.
Kích thước: 16x24cm.
Trọng lượng: 850g.

0832109895