Kinh Thi

430.000

Sách Kinh Thi – Khổng Tử (Bộ Sách Giá Trị Trong Ngũ Kinh)

Bộ 2 quyển Thượng và Hạ

Dịch: Tạ Quang Phát

Số trang: Trên 1.500trang

Kích thước: 16x24cm

Trọng lượng: 3.5kg

0832109895