Khổng Minh Thần Số

95.000

“Khổng Minh Thần Số” – Lấy và Giải 381 Quẻ, Lời bàn của Thông Huyền Lão Nhân.

Biên soạn: Kỳ anh và Nguyễn Thị Nhung.
Số trang: 303trang
Kích thước: 16x24cm
Nhà xuất bản: VH -TT năm 2009.
Trọng lượng: 500g

0832109895