Khảo Luận Về Thời Đại Xuân Thu Chiến Quốc

315.000

Bộ sách: Khảo Luận Về Thời Đại Xuân Thu Chiến Quốc.

Tác giả: Ngô Nguyên Phi.
Số trang: 1167trang.
Nhà xuất bản: NXB Trẻ.
Năm xuất bản: 1999.
Kích thước: 16x24cm.
Trọng lượng: 2000g.

0388941920