Gia Long Tẩu Quốc

210.000

Gia Long Tẩu Quốc – Tân Dân Tử (Trọn bộ 5quyển)

Số trang: 380trang
Năm XB: 1930
Kích thước: 16x24cm
Nội dung: Tiểu thuyết Lịch sử hấp dẫn, có giá trị về thời kỳ Vua Gia Long,…

0832109895