Đường Thi Tuyển Dịch

300.000

Đường Thi Tuyển Dịch (Trọn Bộ 2 tập)

Tác giả: Lê Nguyễn Lưu.
Năm xb: 1997.
Số trang: 1849 trang/2 tập.
Kích thước: 14.5×20.5cm
Trọng lượng: 1kg.

0388941920