Độn Hoa Mai

165.000

Sách: Độn Hoa Mai – Thiệu Khang Tiết.

Nguyên tác: Thiệu Khang Tiết.
Dịch: Phan Duy Tuần.
Sao lục và diễn giải: Minh Châu.
Số trang: 130trang.
NXB: Đại Nam (Hải Ngoại).
Bản in kéo Lụa.

0388941920