Độn Giáp Lược Giải

145.000

Độn Giáp Lược Giải

Kích thước: Khổ 14x20cm

Tác giả: Đỗ Quân

Số trang: 320trang

Nội dung: Bàn về thực hành lập quẻ Độn giáp, chiêm đoán vạn sự, từ Quân sự, đến việc Kiết hung, Xuất hành, Công việc,…Độn giáp là một trong 3 môn Thần số vô cùng Huyền diệu trong “Tam thức” bên cạnh Lục Nhâm và Thần kinh thái ất,…

0388941920