Đi Cho Hết Một Đêm Hoang Vu Trên Mặt Đất

160.000

Sách của Thi Sĩ (Triết Gia) Phạm Công Thiện

Số trang: 332trang

Kích thước: 16x24cm

Tác phẩm được chúng tôi in Lại theo nguyên bản 1988 tại California Huê Kỳ.

Giấy vàng.

0388941920