Bút Tích Học

90.000

Bút Tích Học – Nghiên Cứu, Luận Đoán Chữ Ký và Chữ Viết.

Biên soạn: Huỳnh Minh.
Số trang: 142 trang.
Kích thước: 14.5×20.5cm.
Trọng lượng: 350g.
Bìa mềm.
NXB: Tổng Hợp Tiền Giang 1989 – Sách Việt Nam xin phép In lại cuốn sách trên giấy vàng, với chất lượng rất đẹp, chữ rõ, nhằm phục vụ bạn đọc gần xa.

0832109895