Binh Thư Yếu Lược

155.000

Binh Thư Yếu Lược – Phụ Hổ Trướng Khu Cơ

Tác giả: Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn
Phần phụ: Hổ Trướng Khu Cơ – Đào Duy Từ.
Năm XB: NXB Khoa Học Xã Hội 1977.
Số trang: 525trang.
Kích thước: 16x24cm
Trọng lượng: 700g

0832109895