Biến

185.000

Sách: Biến – Phạm Trù Triết Học Trung Quốc.

Chủ biên: Trương Lập Văn.
Tác giả: Hướng Thế Lăng.
Dịch: Nguyễn Duy Hinh.
Số trang: 794trang.
Kích thước: 14.5×20.5cm.
Bìa cứng.
NXB Khoa Học Xã Hội.

0388941920