Bàn Về Chiến Tranh

245.000

Sách: Bàn Về Chiến Tranh – (Sách Binh Pháp thời Hiện Đại)

Tác giả: Carl Von Clausewitz
Số trang: 725trang.
Năm xuất bản: 6/2012.
NXB: NXB Quân Đội Nhân Dân.
Dịch giả: Nguyễn Thùy – Đinh Kim Khánh (Dịch theo bản tiếng Pháp).
Nguyễn Linh đối chiếu và chú thích theo bản tiếng Nga.
Trọn lượng: 800g

 

0388941920