Bạn Biết Gì Qua Các Hình Vẽ Vô Thức

90.000

Bạn Biết Gì Qua Các Hình Vẽ Vô Thức – Xem Hình Vẽ Đoán Người.

Nguyên Tác: Helen Kinh – Chủ tịch hội Bút tích Học Hoa Kỳ.
Biên soạn: Nguyễn Công Tâm
Số trang: 187trang.
Năm xuất bản: 1990, bản in Lại giấy vàng.
Kích thước: 14.5×20.5cm

0388941920