5000 Hoành Phi Câu Đối Hán Nôm

315.000

Bộ sách: 5000 Hoành Phi Câu Đối Hán Nôm.

Chủ biên: Trần Lê Sáng.
Số trang: 1.112trang.
Năm xuất bản: 26/1/2015.
NXB: NXB Văn Học.
Kích thước: 16x24cm.
Bìa cứng.

0832109895